top of page

Ontwerp

 

De weg van idee naar realisatie is een lange reis. Een gedegen werkplan en ontwerp vormen een belangrijk communicatiemiddel en bieden houvast aan zowel de ontwerper, de uitvoerder als de cliënt/ opdrachtgever. Het plan helpt alle partijen een kwalitatief hoogstaand eindresultaat te bereiken.

Bij het maken van onze ontwerpen zijn milieu vriendelijkheid, water management en biodiversiteit belangrijke aandachtspunten, ten dienste van onze voornaamste prioriteit: het creëren van een prettig, gebruiksvriendelijk eindproduct. Een natuurlijk aangelegde tuin is niet alleen mooi, over het algemeen vergt deze ook minder onderhoud.

Het planningsproces ziet er globaal als volgt uit :

  • Kennismaking, inventariseren van de wensen en behoeften van de klant.

  • Veldonderzoek: analyseren situatie (bodem, lichtinval, e.d.), metingen doen.

  • Schetsen, concept ontwerp.

  • Consultatie: wat vindt de klant van het ontwerp, welke feedback is er?

  • Definitief ontwerp​ en gedetailleerde begroting.

bottom of page